„Povrch byl opraven metodou Slurry Seal. Jedná se o celoplošnou opravu komunikace tenkovrstvým mikrokobercem, který se provádí pomocí speciálního pokladače,“ vysvětlil starosta Zdeněk Tůma. Jak upřesnil, výhodou této metody je, že se povrch nemusí frézovat a je tedy zajištěna rychlá průjezdnost.

Práce začaly a skončily během jediného dne. Za cenu ve výši necelých stopadesát tisíc korun. Velkou výhodou podle starosty je, že oprava zabrání průsaku vody do podloží komunikace, což by mělo prodloužit její životnost.

„Ulice Pod Stínadly byla zvolena jako vzorová pro vyzkoušení této nové technologie a to hlavně z toho důvodu, že zde není v dohledné době plánována žádná oprava inženýrských sítí, tudíž je předpoklad, že by povrch mohl mít delší trvanlivost,“ zdůraznil starosta.