„Chceme vyjádřit uznání, ocenit tvorbu a podpořit výtvarné umění a umělecké řemeslo v Kraji Vysočina. Jsme rádi, že výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupňují své ateliéry a návštěvníkům dávají možnost poznat proces tvorby jejich díla,“ uvedl při slavnostním zahájení ředitel brodského muzea Jiří Jedlička.

Letos se do akce zapojí na dvě stovky tvůrců na sto padesáti místech, a to jak ve městech, tak i v menších obcích. V rámci akce budou přístupné i veřejné a soukromé galerie a některé umělecké a výtvarné školy.

„Záměrem Dnů otevřených ateliérů je zdůraznit význam tvůrčí činnosti, poukázat na rozmanitost řemeslné výroby a zejména zručnost desítek či spíše stovek lidí žijících a působících v Kraji Vysočina,“ hodnotí význam akce Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

V minulém roce možnost nahlédnout do ateliérů využilo dvanáct tisíc lidí. „To je dosavadní rekord, který potvrzuje, že o uměleckou tvorbu je zájem a otevřené ateliéry mají smysl pořádat i nadále,“ doplňuje Ladislav Seidl, vedoucí krajského odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Informační brožurky s podrobnými informacemi a kontakty lidé v druhé polovině září získají v informačních centrech a knihovnách.Dny otevřených ateliérů mají svůj původ v Dolním Rakousku, kde se myšlenka na propagaci tvůrčí činnosti zrodila už před patnácti lety. Od té doby se akce těší velkému zájmu veřejnosti a patří k prestižním společenským událostem.