Do akce se mohou zapojit umělci, dílny, galerie anebo umělecké školy. V současnosti probíhá příjem přihlášek. Jejich uzávěrka bude 15. srpna.

Akce, kterou v Kraji Vysočina pořádá Muzeum Vysočiny, se mohou zúčastnit profesionální nebo také amatérští umělci působící v regionu. To znamená i ti, kteří sice nemají trvalé bydliště na území kraje, ale mají tady například svoje letní nebo víkendová působiště.

„Stejně jako v předchozích letech vyzýváme k účasti tvůrce – výtvarníky, umělecké řemeslníky a vůbec kumštýře, kteří mají zájem v rámci Dnů otevřených ateliérů pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle, případně i nějaké prodat," uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD).

Podrobný seznam pro návštěvníky

Pro veřejnost bude vydaná a po celé Vysočině distribuovaná informační brožura se seznamem všech míst, kam budou moci návštěvníci během akce zavítat. V jednom z ateliérů přivítá hosty už tradiční účastnice Jana Březková, která se od roku 1998 věnuje výrobě keramiky. „Určitě se plánuji zúčastnit i letos, kdy chci jako obvykle nejen lidem ukázat svoje výrobky, ale také je nechat, aby si modelování vyzkoušeli," uvedla Jana Březková.

„Moc se mi to líbí a mám dobré ohlasy i od některých známých. Jen mě někdy trochu mrzí, že kvůli tomu, že jsem sama v ateliéru, tak nemám možnost se podívat do ostatních dílen," řekla ještě k samotné akci.

Dalším pravidelným účastníkem je Radomír Dvořák, jenž se věnuje sochařství. Letos ale na rozdíl od dřívějších let nepřivítá návštěvníky v domácím prostředí, ale v kamenické dílně Granitu Lipnice v Dolním Městě. Uvidím, co stihnu. Akce se mi líbí, ale je docela náročná.

Zajímavá je pro lidi, kteří normálně na výstavy nechodí nebo je podobné věci baví, ale ostýchají někoho jen tak oslovit," řekl ke Dnům otevřených ateliérů Radomír Dvořák.

Pro všechny zúčastněné chystají organizátoři ve spolupráci s krajským úřadem v jeho sídle na třetí zářijový týden slavnostní zahájení.
V rámci něho bude možnost setkat se nejen s organizátory akce, ale i s lidmi, kteří mají v Kraji Vysočina kulturu na starosti.

Dny otevřených ateliérů začnou v sobotu 3. října, ale už v pátek 2. října mohou v rámci doprovodného programu otevřít své prostory a prezentovat tvorbu všechny výtvarné školy.

Přihlásit ateliér nebo dílnu pro letošní ročník je možné prostřednictvím e-mailu portaculturae@muzeumhb.cz. Další podrobnosti a informace jsou k dispozici na www.vysocina-kultura.cz. v sekci Dny otevřených ateliérů. Účast na akci je pro všechny zájemce zdarma. Nabízí se opět příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění a seznámit veřejnost se svou tvorbou projednou trochu jinak než na běžné výstavě.

„Potěší nás, když se do programu zapojí také výstavní a prodejní galerie působící v regionu, které bychom samozřejmě rádi vyzvali, aby se zúčastnily v rámci doprovodného programu, a rozšířily tak spektrum možných výtvarných zážitků. Přítomnost vystavujících autorů v galeriích během Dnů otevřených ateliérů velmi vítáme," doplnil ještě koordinátor celé akce František Štibor.

Lukáš Zadek