Desítka lidí s úzkou vazbou na Kraj Vysočina, kteří se zasloužili o rozvoj a budování regionu, jeho dobré jméno a jejich osobní i profesní aktivity, se zapsala do historických kronik.

Ocenění bude laureátům předáno na slavnostním večeru, který je naplánován na 23. října 2014. Na nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – kamennou, skleněnou a dřevěnou medaili bylo nominováno celkem devatenáct osobností – 14 mužů a pět žen. Z Havlíčkobrodska je mezi nominovanými akademická malířka Venda Truhlářová.

Svět obrazů

Akademická malířka Venda Truhlářová, která slaví letos úctyhodných 88 let, žije v bytě plném obrazů v Havlíčkově Brodě, ale v letních měsících nejraději přebývá v Okrouhlici. K malebné vesničce nedaleko Brodu má stejně vřelý vztah jako její strýc z matčiny strany, Jan Zrzavý. Narodila se v roce 1924 v Opavě, její maminka Věncezslava (Venuše) Truhlářová byla sestřenicí Jana Zrzavého. Za strýcem do Vadína u Okrouhlice Venda jezdila tak dlouho, až u Sázavy zakotvila navždy. Studovat začala u Karla Svolinského na Vysoké škole umělecko-průmyslové, ale nakonec absolvovala Akademii výtvarných umění u profesorů Sychry a Smilovského. „Moji rodiče si časem v Okrouhlici postavili domek, a tak jsme tam se sestrou a s maminkou jezdily každé prázdniny. Jeden z bratrů Jana Zrzavého, který mu byl nejbližší, měl spoustu obrazů z raného období jeho tvorby. S úžasem jsem si je prohlížela a byla z nich unesená. Obrázky byly sice starší, ale už měly jeho typické poetické rysy. Zrzavý se pro mne stal něčím zbožňovaným," vzpomínala v minulosti často na slavného strýce budoucí známá a talentovaná malířka.

Strýcova díla obdivovala, její tvorbu to však neovlivnilo a rozhodně ho nikdy nekopírovala. Napodobování slavného příbuzného se vystříhala. Jan Zrzavý byl absolutně svůj a je o něm známo, že rád říkával, že v kumštu nikdy nikomu nic neukradl.

Nevšední talent se v této umělecké rodině dědí. Venda Truhlářová ráda ukazuje návštěvníkům obrázky své dcery,Venduly Císařovské. Ta je rovněž uznávanou českou malířkou, tvořící zvláštně poetické, až „snové", obrazy.