"Pec samozřejmě bude žít dál. Hledali jsme možnosti, jak ji oživit a zajistit finanční podporu. Fond malých projektů a spolupráce, je výborný způsob “ zdůraznila Alena Jindrová z havlíčkobrodského muzea.

Tavba ve středověké peci se konala pravidelně koncem léta. Zdravotní sestra v důchodu Jana Klofáčová sem chodila s vnuky pravidelně. „Je to moc pěkná akce. Děti si mohly vyrobit i malý dárek na památku,“ dodala.

Socha ruského vojáka v parčíku v Přibyslavi.
Přestěhování sochy v Přibyslavi mělo ochránit památku, zní z města

Partnera pro udržení a další rozvoj pece našlo podle Jindrové havlíčkobrodské muzeum v rakouském městečku Elsarn im Straßertal v Dolních Rakousích. „V dubnu se tam zástupci muzea vydají na návštěvu a vyměníme si zkušenosti. Městečko je známé je svým archeologickým muzeem v přírodě, které napodobuje germánskou osadu,“ dodala. V minulosti Rakušané zkoušeli podobný experiment se středověkou tavbou skla. Archeologické muzeum se navíc zaměřuje na stará řemesla. A to je podle Jindrové další důvod, proč navázat kontakty právě s Elsarnem.

Na dubnové návštěvě zaměstnanci havlíčkobrodského muzea zjistí, jak podobné projekty jako je středověká sklářská pec dělají jinde. „Přeshraniční projekt není jen finanční zajištění dalšího provozu pece, ale je to něco víc,“ poznamenala Jindrová. I letos se tavba skla ve středověké peci ve Vlkovsku uskuteční. Bude to poslední srpnový víkend. Součástí akce jsou ukázky starých řemesel. Muzeum postavilo pec před sedmi lety. Její provoz byl ale tak nákladný, že ji muzeum chtělo zrušit.