Podle místostarosty Havlíčkůva Brodu Vladimíra Slávky (ANO) cesta patří městu, ale to ji pronajalo soukromé osobě. „Proto bude třeba se s nájemcem dohodnout, aby cestu neosíval. V okolí hřbitova je park, který by bylo možné upravit, ovšem po dohodě s židovskou obcí," konstatoval na zasedání výboru místostarosta Slávka.

Jediný v republice

Tyfový židovský hřbitov v Havlíčkově Brodě je unikátní historická památka. Je jediným hřbitovem svého druhu v České republice. Nachází se asi 1,5 km severně od centra města Havlíčkův Brod mezi poli, kde tvoří zalesněný pahorek.

Pohřbívání zde však bylo ukončeno bezprostředně po skončení první světové války. Prostor hřbitova byl udržován po celé období první republiky, přestože Německý Brod zaznamenával úbytek židovského obyvatelstva. Kvůli holokaustu se po druhé světové válce na hřbitov téměř zapomnělo a jeho prostor skoro šedesát let chátral. Peníze na jeho nejnutnější opravy a údržbu byly poprvé poskytnuty až v roce 2004.

Masopustní průvod v Havlíčkově Brodě
Do ulic Brodu za dva týdny vyrazí řezník, smrtka i kobylka

Hřbitov se nachází severně od Havlíčkova Brodu, za novým městským hřbitovem. Kolem něho byl po skončení první světové války vystavěn dřevěný plot a uvnitř také hřbitovní domek. Samotný prostor hřbitova tvořily vysoké stromy vysázené ve tvaru kříže, mezi nimiž byla nižší a hustší výsadba.

Na hřbitovní ploše 25 x 25 m bylo dodnes zachováno 86 prostých náhrobních kamenů s hebrejskými nápisy. Výjimečně je uvedeno jméno, bydliště a datum úmrtí latinkou. Ke hřbitovu nevede žádná přístupová cesta. Do dnešních dní se nedochoval ani dřevěný plot, ani hřbitovní domek a těžko patrný je také původní záměr vysadit tam malý parčík. Přesto se jedná o jediný hřbitov svého druhu v českých zemích, jehož význam daleko přesahuje místní židovské dějiny.

Z natáčení filmu Bídníci.
Gerard Depardieu: Promrzlá hvězda na ledečském hradě