Působí při Krajské knihovně Vysočiny a zájemci se musí právě v knihovně do oborů zapsat. Zápis se uskuteční 28. a 29. ledna. Novinkou letního semestru jsou kurzy německého jazyka pro seniory v úrovních začátečníci a mírně pokročilí.

Kromě němčiny a angličtiny pro seniory jsou pak v nabídce obory pro zájemce bez ohledu na věk, například Umění epochy Habsburků, Poznáváme sebe a region, Dějiny Havlíčkobrodska devatenáctého století, Život našich předků, Psychologie a řada dalších. V počítačových oborech je nabídka také pestrá, jedná se o kurzy monotématické, prohlubovací i pro seniory, takže si vybere každý. Všechny kurzy jsou zpoplatněné, senioři, maminka na mateřské, zdravotně postižení a nezaměstnaní mají slevu.

„Cílem tohoto vzdělávacího projektu je uspokojení zájmů a potřeb veřejnosti, nabídka možnosti aktivně a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat své vědomosti. Zájmové vzdělávání také napomáhá odstranění či zmírnění pocitů izolace, méněcennosti a stereotypu. Usnadňuje plnohodnotné začlenění do společnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce," vysvětlila Marcela Valecká z havlíčkobrodské krajské knihovny.

(han)