Náročná investiční akce se uskuteční v režii Správy železnic. „V úseku Přibyslav a Pohled se jedná o úplnou rekonstrukci dvoukolejné trati, včetně stanice Přibyslav a Pohled. Dále zastávek Přibyslav a Stříbrné Hory,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Rekonstrukce zahrnuje železniční svršek i spodek, mosty, silniční nadjezdy, propustky a další stavby. Také trakční vedení a zabezpečovací zařízení. „Investice umožní zvýšení rychlosti vlaků ze stávajících sto až na sto šedesát kilometrů za hodinu,“ upřesnil Gavenda.

Změní se stanice Přibyslav. „V plánu je rekonstrukce obou nástupišť, v podchodu přibudou výtahy,“ doplnil mluvčí. O kus dál, na zastávce v Přibyslavi u Hesova, postaví dělníci podchod, který zde chybí. Vystupují tady totiž lidé, kteří bydlí v okrajových částech města nebo ve vsi Keřkov. „Cestující seskakují z vysokého nástupiště rovnou do kolejí, a ty pak přebíhají. Dělají to i někteří dělníci z hesovské mlékárny. Divím se, že tady ještě nikoho nepřejeli,“ popsala situaci na zmíněném úseku Zdena Holcmanová z Přibyslavi.

Zastávka ve Stříbrných Horách se změní rovněž. „Ve stanici Pohled vybudujeme nové nástupiště mezi hlavními kolejemi, přístupné novým podchodem s výtahy,“ popsal mluvčí další změny, které přibyslavskou trať čekají. 

Podle místostarostky Pohledu Petry Dvořákové proměnu nádraží obyvatelé určitě přivítají. „Ale s jednou připomínkou. Aby na tom novém krásném nádraží vlaky častěji stavěly, a nejen projížděly. Spoje totiž ubyly, lidé proto jezdí autobusem nebo autem,“ dodala Dvořáková.

Cestující se po dobu stavebních prací budou muset smířit s omezením a výlukami.

Změna přibyslavské trati
Přibyslav stanice: rekonstrukce obou nástupišť, v podchodu přibudou výtahy
Přibyslav zastávka: podchod
Stříbrné Hory zastávka: podchod
Pohled stanice: nové nástupiště, podchod, výtahy
Sázava stanice: nové, delší koleje
Celá trať: nové koleje, svršek i spodek, nové mosty, nadjezdy, zabezpečovací zařízení
Stěžejní práce: rok 2024, 2025
Cena: přes dvě miliardy korun

Správa železnic aktuálně připravuje dokumentaci pro stavební povolení a aktualizuje projekt výstavby. Rekonstrukce trati začne koncem příštího roku. „Stěžejní stavební práce, vyžadující i výluky, jsou v plánu na rok 2024, dokončovací práce na rok 2025. Předpokládané celkové investice činí přes dvě miliardy korun,“ upřesnil Gavenda.

Modernizace úseku od Přibyslavi dále do Sázavy u Žďáru je nyní ve fázi zpracovaného záměru projektu. „Ten po připomínkování pošleme k projednání na ministerstvo dopravy,“ poznamenal mluvčí Gavenda. K samotné přestavbě trati dojde až po roce 2025.

I v tomto úseku se ze základů změní železniční svršek a spodek, rekonstrukce čeká nástupiště, mostní objekty, trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení. „Koleje ve stanici Sázava u Žďáru se prodlouží tak, aby vyhovovaly minimální délce sedm set čtyřicet metrů pro dlouhé nákladní vlaky. V rekonstruovaném úseku bude možné také jezdit rychlostí až sto šedesát kilometrů,“ uzavřel Gavenda.