Koho se tato novela, která již prošla senátem a míří do vlády a poslanecké sněmovny, týká, vysvětlil tajemník Městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

„Zákon o státní službě se nás netýká. Všichni naši úředníci spadají pod zákon o úřednících územně samosprávných celků," upřesnil tajemník.

Státními úředníky v tomto smyslu tedy nejsou úředníci obecních či městských úřadů, přestože mnozí vykonávají agendu v přenesené působnosti státu. „Mluvíme sice o výkonu státní správy v přenesené působnosti, ale úředník je zaměstnancem obce a kraje. Zákon o státní službě se tedy netýká ani krajských úřadů. Tady na venkově se týká prakticky jen zaměstnanců finančních úřadů a úřadů práce," vysvětlil Linhart.

V okresních městech je těch institucí více. Jsou to například katastrální úřad, pozemkový úřad, hygiena, archiv, okresní správa sociálního zabezpečení, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a další. „Nejvíce dopadá zákon o státní službě na ministerstva a další centrální úřady v Praze a jejich detašovaná pracoviště. Například se jedná o Nejvyšší kontrolní úřad, Český statistický úřad, Úřad pro jadernou bezpečnost, či o Úřad na ochranu osobních údajů," dodal Linhart.

Jak informoval katastrální úřad v Havlíčkově Brodě, žádný úředník bez maturity zde nepracuje.

„Tento problém se netýká žádného zaměstnance na územních pracovištích na okrese Havlíčkův Brod. Všichni naši zaměstnanci mají minimálně střední vzdělání s maturitou," vyjádřila se Věra Halíková z havlíčkobrodského územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.

Bez potřebného vzdělání nejsou ani zaměstnanci Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. „U nás má maturitu i správce budovy, maturita je základ," sdělil ředitel úřadu Martin Kouřil. Jak dodal, zaměstnává úřad práce ale některé úředníky, kteří zatím nemají potřebnou úřednickou zkoušku, což je ale něco jiného a navíc jde o jednotlivce. „Každý úředník musí složit odbornou zkoušku, která má dvě části. První obecnou, druhou zaměřenou na jeho odbornou specializaci, například z oblasti sociálních dávek, pracovního práva, problematiky zdravotního postižení a podobně," upřesnil ředitel Kouřil.