„Především není pravda, že ÚP ČR chybí 1,5 miliard korun. Tato částka se vztahuje na celý resort Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV),“ zdůraznila mluvčí Kateřina Beránková a dodala: „V žádném případě se nejedná se o hromadné rušení pracovišť ÚP ČR, ale o kombinaci zrušení či omezení provozu na malých pracovištích. Každé takové pracoviště se řeší s pronajímatelem individuálně a jednání stále pokračují.“

Informace o tom, že se ÚP ČR chystá zrušit některá svoje detašovaná pracoviště dílem vylekal a dílem pobouřil starosty měst a obcí na Vysočině. Konkrétně se to týká například města Přibyslav nebo Jaroměřice nad Rokytnou.

„Úřad práce ČR musí, stejně jako jiné podřízené organizace v rámci resortu práce a sociálních věcí, vycházet z rozpočtu na daný rok. Podle vyjádření MPSV bude nutné omezit věcné výdaje a odložit některé investice. Do této oblasti půjde o 1,5 miliard korun méně než MPSV požadovalo. Podrobněji o tom pojednává tisková zpráva MPSV,“ konstatovala Beránková. Jak upřesnila v souvislosti s tím dochází v rámci Úřadu práce ČR k systemizaci, jejímž výsledkem bude úspora prostředků.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky ze státního rozpočtu je tedy ÚP ČR povinen chovat se jako řádný hospodář. Zároveň je jeho snahou učinit potřebné kroky tak, aby měly minimální dopad na klienty a poskytovaný komfort. ÚP ČR proto velmi pečlivě posuzuje, zdali případné zrušení, omezení nebo sloučení detašovaného pracoviště neztíží dostupnost jeho služeb občanům konkrétní obce. Pokud už k takovému kroku přistoupí, jedná se o malá pracoviště do 3 zaměstnanců, která fungují jen několik dní v týdnu a v místech, která jsou v dojezdové vzdálenosti od jiných pracovišť,“ zdůraznila Beránková.

Tato pracoviště se ve spolupráci s obcí mohou stát místy, kde budou podle mluvčí ÚP ČR i nadále pro klienty úřadu zabezpečeny služby, které ÚP ČR poskytuje, a to v rozsahu 2 dny v týdnu. Další možností je zajištění služeb ÚP ČR prostřednictvím schránek, do kterých budou moci klienti vhodit žádosti a další formuláře, a jejich požadavky poté úředníci zpracují na nejbližším kmenovém kontaktním pracovišti ÚP ČR.

„Kontaktní pracoviště v Přibyslavi poskytuje služby v rámci agendy Zaměstnanosti a Hmotné nouze zhruba 170 klientům. Pokud jde o oblast státní sociální podpory, značné množství klientů využívá k podání žádosti i dalšímu jednání jak pracoviště v Přibyslavi tak v Havlíčkově Brodě. Agenda příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně postižené je zajišťována pro klienty v Havlíčkově Brodě,“ konstatovala mluvčí Beránková.

 „Nechci rozporovat statistiky úřadu práce, ale já ten problém vidím jinak,“ podotkl místostarosta Přibyslavi Michael Omes (KDÚ-ČSL). Jak upřesnil, především se ho jako zástupce obecní samosprávy dotýká, že státní úřad odstavuje město Přibyslav na vedlejší kolej a vzdaluje se občanům. „Přibyslav není jen město, ale pod Přibyslav spadá celá řada vesnic. Jejich obyvatelé mají problém s dopravou i do Přibyslavi, natož do Brodu,“ konstatoval místostarosta s tím, že Přibyslav má zájem pobočku úřadu práce zachovat.

V rámci obce zajistí ÚP ČR poskytování svých služeb i nadále. A to bude podle Kateřiny Beránkové buď v podobě výjezdního pracoviště, nebo případně prostřednictvím schránky, do které klienti budou moci vhazovat žádosti a další podklady.  

„ÚP ČR se snaží v maximální možné míře zajistit komfort pro klienty a dostupnost svých služeb. Značná část kontaktních pracovišť ÚP ČR sídlí v prostorech obcí. Nejedná se o podíl na chodu pracoviště, ale o možnost vyčlenění prostor, kde by ÚP ČR mohl v omezeném režimu obsloužit klienty z daných měst a obcí,“ dodala Beránková.