Ten v České televizi prohlásil, že je zhnusen kampaní, která vedena v případě těžby uranu v ložisku Brzkov – Horní Věžnice. Starosta Brzkova Aleš Bořil reagoval svoláním protestu. Toho se v pátek večer zúčastnilo asi sedmdesát místních. Protest vyjádřili dvěma minutami ticha, cinkáním klíčů a zvonků.

Z Ministerstva průmyslu a obchodu už předtím zaznělo, že ministr Mládek nikoho neurážel. „Byl naopak nucen ostře reagovat na zkreslené a matoucí informace právníka Luboše Klimenta," reagoval mluvčí ministerstva František Kotrba. Podle mluvčího Kliment, který zastupuje dotčené obce, rozpoutal mediální kampaň, aniž by předtím oslovil všechny zainteresované strany. Proti tomu se Kliment ohradil. „Žádal jsem ministerstvo o kopii návrhu na rozšíření chráněného ložiskového území. Můj email se asi ztratil, protože jsme odpověď nedostali," řekl Kliment.

Brzda rozvoje?

Až poté, co kontaktoval Ministerstvo životního prostředí, zjistil, co v návrhu ministerstvo a státní podnik Diamo žádají. „Z návrhu na rozšíření chráněného ložiskového území jsme se zhrozili, protože tam je dokonce navrhován úplný zákaz staveb," popsal Kliment. Starosta Brzkova Bořil uvedl, že obyvatelům vadil především Mládkův výrok, jímž označil chráněné ložiskové území jako čáru na mapě. „Majitelé nemohou se svými pozemky hospodařit, poškozuje to jejich vlastnická práva. Vadí jim, že nejsou účastníky správního řízení," doplnil starosta Brzkova.

Ředitel odboru komunikace ministerstva Roman Prorok ale v reakci na Bořilova slova řekl, že chráněné ložiskové území v žádném případě neznamená, že by lidé nemohli se svými pozemky nakládat. Podle něj to ani neznemožňuje rozvoj obcí. Materiál o přípravě na těžbu uranu u Brzkova schválila vláda předloni v prosinci. Také konečné rozhodnutí o zahájení těžby by měla za několik let učinit vláda. Podle studie proveditelnosti by těžba mohla začít někdy kolem roku 2023.

Důležitým faktorem pro případnou těžbu uranu je podle Mládka to, zda bude ekonomická. Vyplatí se prý teprve tehdy, budou-li světové ceny uranu na odpovídající úrovni. Na společném postupu proti případnému zahájení těžby uranu u Brzkova se dohodly obce Brzkov a Věžnice a města Polná a Přibyslav.