Soutěžního dne se zúčastnilo celkem 21 souborů z devíti ZUŠ kraje Vysočina.

Klarinetové trio ve složení: Cai Yang, Jan Novotný a Martin Konečný z naší ZUŠ předvedlo vynikající výkon a jako jediný soubor hrálo soutěžní repertoár zpaměti. Obdrželo za svůj výkon ve III. a) kategorii 1. místo s postupem do ústředního kola, Cenu za nejlepší výkon v a) kategorii všech souborů dřevěných nástrojů a ještě Cenu absolutního vítěze celé soutěže. Žákům klarinetového tria a jejich panu učiteli MgA. Josefu Brožkovi srdečně blahopřeji k vynikajícímu úspěchu a děkuji za reprezentaci naší školy.

V ústředním kole, které se koná 5. až 8. května v ZUŠ J. R. Míši Orlová, jim přeji hodně úspěchů.

Velké poděkování také patří pedagogům, kteří se spolupodíleli na organizaci krajského kola soutěže: E. Rydlové, E. Vaňkové, T. Junové, I. Laštovičkové, A. Gallóvé, J. Mutlovi, O. Štefáčkovi, R. Ručové a paní účetní Z. Mottlové.

Ve středu 23. března proběhlo ve Velkém Meziříčí krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnili akordeonisté Kraje Vysočina, komorní akordeonová tělesa a orchestr.

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovalo deset sólových hráčů a jedno komorní těleso. V nejmladší 0. kategorii vybojovala Petra Zajíčková 1. místo s postupem do celostátního kola, Jakub Nesládek získal 2. místo. V I. kategorii udělila porota dvě 1. místa s postupem do celostátního kola, a to Kristině Veletové a Filipovi Lacinovi. Ve II. kategorii získali 1. místa s postupem do celostátního kola Michaela Šrámková a Miroslav Kružík, Klára Beránková obsadila 2. místo. Ve IV. kategorii udělila porota 1. místo s postupem Anně Zajíčkové. V V. a v VI. kategorii vybojovali 1. místo s postupem Zuzana Kruntorádová a Ondřej Novák.

V kategorii komorní hry získalo akordeonové trio ve složení: Michaela Šrámková, Tereza Nesládková, Kristina Veletová 2. místo.
Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelkám Mgr. art. Jitce Baštové a Ivaně Laštovičkové gratuluji a děkuji za reprezentaci naší školy a přeji jim hodně úspěchů v Ústředním kole soutěže ve dnech 6. až 8. května na ZUŠ T. Brzkové v Plzni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ