Dne 8. června jsme uspořádali pro veřejnost školní představení, prohlídku školní zahrady a výstavu zahradní keramiky, jejíž součástí byl i prodej keramických výrobků.

Celá akce začala v devět hodin – právě prohlídkou naší zahrady, a protože zrovna v tomto období kvete spousta keřů a květin, návštěvníci hned na začátku obdivovali jejich nádherou.

V zahradním altánku byly vystaveny keramické výrobky vhodné do zahrad a účastníci si je nejen prohlíželi a obdivovali, ale mohli si je i zakoupit.

V deset hodin začala v budově školy hudební pohádka „O dvanácti měsíčkách" a hudební a gymnastické vystoupení, které nacvičili žáci speciálních i praktických tříd naší školy. Představení jsme s dětmi připravovali několik měsíců a to se nakonec vyplatilo. Rádi jsme přivítali místostarostu města Ing. Zdeňka Janovského, kterému se představení i celá akce velmi líbily. Děti vše zvládly a byly velmi pyšné na slova chvály ať již od vedení školy, učitelů, rodičů, ale i pana místostarosty.

Děkujeme všem návštěvníkům za zájem, který projevili i za slova uznání. Někteří lidé se možná nechají inspirovat našimi výrobky a některým budou keramické výrobky zdobit vlastní zahrádky.

Mgr. Marie Provazníková