Po celé druhé pololetí se naši prvňáčkové seznamovali s činností knihovny formou výchovně-vzdělávacích pořadů. Na závěrečné setkání si obě třídy připravili krátké vystoupení a po něm museli přesvědčit své rodiče, prarodiče a pracovnice knihovny, že už opravdu umí číst. Znamenalo to vytáhnout si písmenko, přečíst ho a zároveň přečíst slovo začínající na toto písmenko. Poté už dostali všichni odměnu – knihu Knihožrouti, kterou jistě přečtou během prázdnin, a roční předplatné do dětského oddělení krajské knihovny. Děkujeme pracovnicím knihovny za vedení projektu, jejich vstřícnost a ochotu.

Jana Kaplanová