Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství se mohou pyšnit Havlíčkobrodští za druhou etapu rekonstrukce tamního Smetanova náměstí. „Konkrétně za vhodné místo pro život, uplatnění zeleně a vodních prvků,“ doplnil předseda spolku Stavba Vysočiny Martin Pertl. Díky rekonstrukci mohou lidé plochu Smetanova náměstí vnímat spíše jako Smetanův park.

Ve stejné kategorii zabodovala i druhá havlíčkobrodská stavba, a to nová silnice II/150 mezi Pavlíkovem a Leštinkou, která dostala čestné uznání za komfortní provedení a optimální začlenění do krajiny.

Přihlášené stavby posuzovala odborná porota nominovaná pořadatelem. „Odborníci posuzují například architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení od koncepce po detail, originalitu, kvalitu provedení stavby, náročnost řešení, zvládnutí řemeslných detailů, spokojenost investora nebo přijetí veřejností,“ přiblížil Pertl.