Partner běhu, společnost Northern design s.r.o, jakožto Dobrý anděl, věnuje peníze.  Za každého účastníka v hlavním běhu, který uběhne trať nejpozději do šedesáti minut, to bude částka 60 korun na konto nadace Dobrý anděl. Dále Notrhern vypisuje prémii ve výši 500 korun za překonání traťového rekordu v kategorii mužů a žen. Pořadatelem akce je obec Bezděkov, atletický oddíl TJ CHS Turbo Chotěboř a Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov.