„I přes obnovení staré studny u vodárny jsme byli nuceni dovážet vodu i v měsíci listopadu od firmy Havlíčkova Borová zemědělská a.s., která nám to umožnila, díky jí za to. Nyní máme čtyři zdroje vody, které jímáme v mělké hloubce pod terénem. Aby byla situace do budoucna stabilizována, musíme najít pátý zdroj, a to v hloubce 80 až 100 metrů,“ informuje obyvatele Borové starosta Přemysl Tonar.

Na výběru místa vrtání a průzkumu intenzivně pracuje vedení městys od začátku prosince ve spolupráci s hydrogeologem.