Technické služby města zkoušely likvidovat plevel horkou vodou za pomoci speciálního stroje. Ten ale stojí milion korun a co hůř, likvidace plevele je velmi pomalá. Tento způsob se hodí do parku nebo na dětské hřiště, ale rozhodně ne na chodníky. Nicméně podle výboru pro životní prostředí je možné frekvenci postřiku městských chodníků aspoň snížit tím, že se majitelé nemovitostí budou o chodník před domem starat a pravidelně ho zbavovat plevele šetrným způsobem.

Potíž ovšem je, že Roundup je herbicid, prostředek k hubení plevele, pro profesionální použití. Je založen na pokrokové technologii vyvinuté pro zemědělství a byl navržen tak, aby hubil plevel přímo od kořenů. Takže s Roundupem zahradníci vědí, že jakmile jednou plevel zničí, je už nadobro pryč, což s horkou vodou trvá mnohem déle a není vyloučeno, že se plevel znovu objeví. Používat Roundup, nebo ne je předmětem častých diskusí. Evropská komise prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává.

Chemickou látku glyfosát, která se používá v přípravcích na odstraňování plevele, označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.