Jak upřesnila za vedení Family Pointu Havlíčkův Brod Darja Čapková, mikrojesle se od jeslí běžného typu odlišují, a to nejenom počtem dětí. Fungují na principu takzvaných dětských skupin. Proto je možné mikrojesle zřídit prakticky na každém rohu, jsou dostupné finančně i místně, může si je otevřít i ten, kdo v nich bude pečovat také o vlastní děti.

„Naše mikrojesle budou financovány z fondu Evropské unie, takže jsou finančně dostupné pro všechny sociální skupiny. Zařízení, určené pro zaměstnané rodiče, kteří nemají nikoho, kdo by se o děcko postaral, bude v provozu pět dní v týdnu. O umístění dítěte do mikrojeslí rozhoduje výběrová komise ve spoluúčasti se zástupcem města. U nás to je paní Ivana Štrossová. Možná se takový systém výběru někomu nelíbí, ale my chceme, aby naše zařízení sloužilo opravdu jen těm rodičům, kteří ho nutně potřebují,“ vysvětlila Čapková. Mikrojesle budou otevřené v budově Family Pointu. O děti se podle Čapkové postarají dvě chůvy s odborným vzděláním. Jediné, co v současné době Family Pointu chybí je vhodný nábytek. „Obrátili jsme se na vedení města Havlíčkův Brod, ale uvítali bychom i kdyby se našli dárci, kteří mají doma dětský nábytek, ale už ho nepotřebují,“ podotkla Čapková. Mikrojesle je pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo zajistit podporu pro pokračování provozu zařízení, která se osvědčila. Rodiče využívající jejich služeb se tak nedostanou do svízelné situace, jak najít vhodnou alternativu, v řadě míst navíc není k dispozici žádná jiná dostupná služba péče o nejmenší děti. Věřím, že se nám podaří mikrojesle legislativně ukotvit spolu s dětskými skupinami a připravit systém financování ze státního rozpočtu tak, aby po pilotním ověření mohly mikrojesle pokračovat dále. Naší prioritou je, aby rodiče, kteří si přejí sladit zaměstnání s rodinným životem, nemuseli překonávat často neřešitelné překážky, aby mít dítě nebylo pro nikoho handicapem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

V současnosti bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí podpořeno 72 mikrojeslí. V Praze je v provozu 8 mikrojeslí a v ostatních krajích ČR 64 mikrojeslí. Na mikrojesle bylo celkově uvolněno necelých 131 milionů korun. Nejúspěšnější byli žadatelé ve Zlínském kraji, kde se otevřelo hned 15 mikrojeslí, dále 10 mikrojeslí vzniklo ve Středočeském i v Jihomoravském kraji.