„Ve městě bylo během průzkumu nalezeno 33 lokalit s netopýřími úkryty,“ informovala za ekology Petra Hulvová. Dvacet netopýřích (dohledaných i možných) úkrytů se nacházelo na budovách, v devatenácti případech se jednalo o budovy před rekonstrukcí a v jednom případě o budovu po rekonstrukci – v netopýří budce kterou dělníci instalovali při zateplení roku 2011.

„Na území města Havlíčkův Brod bylo potvrzeno 11 druhů netopýrů,“ prozradila Petra Hulvová.

Netopýry vyhledávají ochránci přírody pomocí ultrazvuku. Jak upřesnila Hulvová, netopýrů je hned několik druhů. V Havlíčkově Brodě žije většinou netopýr parkový,ale také netopýr rezavý, netopýr vodní nebo netopýr pestrý. Dalším vodítkem při určení kolik druhů netopýrů v Brodě žije, byl údaj o přijatých netopýrech do záchranné stanice v Pavlově. Tam se během let 2017–2019 dostalo z Havlíčkova Brodu 16 netopýrů pěti různých druhů.

„Netopýři jsou skupinou, která od nepaměti naháněla lidem strach. Pohybují se v jiném prostoru než my, jsou aktivní v jinou denní dobu a komunikují na jiných frekvencích – to způsobilo, že taková skupina byla dlouhou dobu nepochopena,“ konstatovala Petra Hulvová. Netopýři ovšem často vyhledávají úkryty v lidských sídlech, to s sebou přináší riziko konfliktu, který většinou končí pro netopýry nepříznivě. Zásadní význam má proto osvěta.

„Řada našich netopýřích druhů jsou v současné době existenčně odkázány na toleranci a ohleduplnost lidí. Vhodnou příležitostí k seznámení veřejnosti s touto skupinou a možnostmi ochrany jsou každoročně pořádané akce Mezinárodní noci pro netopýry,“ dodala Hulvová. V Havlíčkově Brodě se tato akce koná vždy na začátku září.