S představiteli města bude jednat především o výstavbě jihovýchodního obchvatu.

„Očekávám, že ministr Ťok potvrdí skutečnost, že jihovýchodní obchvat města Havlíčkova Brodu patří i nadále mezi priority Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pro nadcházející období a také to, že ve státním rozpočtu budou na jeho výstavbu vyčleněny dostatečné finanční prostředky," uvedl starosta města Jan Tecl (ODS). „Návštěvu považujeme za mimořádnou událost. Přijede totiž ministr, do jehož resortu spadá bezesporu nejvýznamnější a dlouhodobá priorita Havlíčkova Brodu, na které se jednoznačně shodly nejen všechny politické strany v zastupitelstvu, ale také havlíčkobrodská veřejnost v nedávné anketě," zdůraznil Tecl.

V průběhu jednání, kterého se zúčastní i náměstkyně ministra dopravy Lenka Voplatková, ředitel ŘSD Jan Kroupa a další, seznámí vedení města ministra dopravy s veškerou projektovou dokumentací a také s genezí tohoto investičního záměru.

O tom, že město bude potřebovat silniční obchvat, se v Havlíčkově Brodě začalo mluvit již v době komunistického režimu před rokem 1989.

Na konkrétní úpravě územního plánu ale začala pracovat až radnice pod vedením prvního porevolučního starosty Tomáše Holendy. „Práce trvaly zhruba dva a půl roku. Námi připravený územní plán, který ovšem počítal s celkovým obchvatem města, ale schvalovalo až zastupitelstvo, vzešlé z voleb v roce 1994," připomněl Holenda.

Také v letech 1994 až 1998, tedy za éry starosty Václava Šrámka, patřila výstavba obchvatu k prioritám havlíčkobrodské radnice.

„Nejenže jsme po celé řadě velmi komplikovaných jednání začali s výkupy pozemků, ale později jsme přistoupili i k vlastní výstavbě prvních částí zamýšleného obchvatu. A to ve směru od Jihlavské ulice ke sběrným surovinám a dále od dnešního supermarketu Albert až po vyústění do Masarykovy ulice v severovýchodní části města," konstatoval Šrámek.

Jaro 2013

Průlomové rozhodnutí, související s výstavbou jihovýchodního obchvatu, o kterém bude dnes v Brodě jednat ministr Ťok, ale padlo až na jaře 2013 a učinil ho tehdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS).

„Závažné a věcné argumenty, které jsem v Havlíčkově Brodě osobně vyslechl, mě přivedly k přesvědčení, že budu schválení investičního záměru podporovat. Mohu slíbit, že budeme hledat rozumnou ekonomickou variantu, která umožní tuto stavbu během dvou až tří let připravit k realizaci," řekl tehdy Stanjura.

Netrvalo dlouho a výstavba jihovýchodního obchvatu byla opětovně zařazena do seznamu prioritních staveb ŘSD. „Bylo to velmi důležité rozhodnutí, protože předchůdce ministra Stanjury, Vít Bárta, tuto stavbu z tohoto seznamu vyřadil," připomněla poslankyně a někdejší starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová (ODS).

Také starosta Tecl ocenil roli, kterou Zbyněk Stanjura sehrál. „Mimo jiné prohlásil, že v případě Havlíčkova Brodu nelze uplatňovat pouze ekonomická hlediska. Ta by totiž výstavbě obchvatu, a to vzhledem ke krajinnému rázu a nutnosti přemostění řek, silnic a železnic, bránila v každé době," zavzpomínal Tecl a dodal: „Výstavbě obchvatu bylo město Havlíčkův Brod nejblíže v době ministra Jana Stráského. Ve státním rozpočtu byly peníze, projekčně však stavba nebyla připravena."

Není bez zajímavosti, že Dan Ťok je v pořadí již čtvrtý ministr dopravy, který v souvislosti s výstavbou některé části obchvatové komunikace do Havlíčkova Brodu zavítá, respektive zavítal. Před ním to byli ještě Jan Stráský (ODS), Jaromír Schling (ČSSD) a již zmíněný Zbyněk Stanjura (ODS).

Jihovýchodní obchvat
Nová přes čtyři kilometry dlouhá silnice má vést od výpadovky na Žďár nad Sázavou a Pardubice směrem k Jihlavě a dálnici D1. Na obchvatu vznikne celkem jedenáct mostů a dvě mimoúrovňové křižovatky. Na obou koncích pak budou kruhové objezdy. Havlíčkobrodská radnice si od nového obchvatu slibuje především to, že odvede tranzitní dopravu z centra města, zejména pak z přetížené Masarykovy a Žižkovy ulice, po kterých denně projedou desetitisíce aut. Nejpravděpodobnější termín zahájení stavby je na konci roku 2017, případně až na jaře 2018. Po novém obchvatu Havlíčkova Brodu se tak začne jezdit nejdříve až v roce 2019. Cena díla byla v roce 2012 vyčíslena na 1,54 miliardy korun. Výkupy pozemků již ŘSD zahájilo.