První tavba skla by se v peci po jejím dokonalém vyschnutí mohla uskutečnit v polovině června," řekl ředitel havlíčkobrodského Muzea Vysočiny Jiří Jedlička.

Stavba pece začala loni v září na okraji města v lokalitě Vlkovsko. Nyní je hotový topný kanál vyzděný z kamene a pomocná fritovací pec. Na topném kanálu stavbaři z jílu a písku vyvářejí vrchní klenutou část, takzvanou kopnu.

„Od ní se bude odrážet plamen a v tavicí nádobě díky tomu vznikne potřebná vysoká teplota. Ve fritovací peci se bude tavit písek s bukovým popelem, který bude základem pro vlastní sklářský kmen, který se naloží do tavicích pánví ve velké peci," řekl archeolog Aleš Knápek, jenž s kolegou Eduardem Veselým na stavbě v těchto dnech pracuje.

Vrchní část pece stavějí po vrstvách. Materiál se musí zhutňovat, nutné jsou technologické přestávky, aby jíl ztuhnul na potřebnou úroveň. Pec kryje stylový přístřešek ze smrkové kulatiny a šindelů. Veškerý použitý materiál je místní, muzeum ho získalo většinou sponzorsky.

Gotické skleničky

Experimentální archeologický projekt navazuje podle Jedličky na podobný projekt z počátku devadesátých let minulého století, který se uskutečnil v Moldavě v Krušných horách. „Náš experimentální projekt se pokusí přinést další možné pohledy na problematiku středověkého sklářství," řekl Jedlička. Měl by ověřit jednak stavbu samotné pece z materiálů dostupných v dané lokalitě, ale také způsob jejího vytápění. „Bonbonkem by mělo být ve finále vyfouknutí gotických skleniček," dodal Jedlička.

Celkové náklady projektu by měly činit přibližně dvě stě tisíc korun. Kromě Kraje Vysočina a havlíčkobrodské radnice projekt podpořili sponzoři.

Kraj Vysočina byl a stále je významnou sklářskou oblastí, ale podle Jedličky zatím existuje velmi málo odborných a popularizačních projektů, které by se tímto faktem zabývaly.

„Na Vysočině není dosud doložen nález středověké sklářské pece, avšak je známo několik lokalit, kde existuje potenciál nálezu. Nejstarší doložené sklárny jsou prozatím renesanční sklárny na Žďársku," dodal Jedlička.

Po dokončení experimentu by podle něj měla vzniknout publikace, která zachytí stavbu pece a popíše technologii tavby. Sklářská pec by se podle Jedličky mohla stát například základem budoucího archeologického skanzenu, který zatím na Vysočině chybí.