Už od 5. do 26. října si musí majitelé nemovitostí označit popelnice popisným číslem a připravit je ke svozu, byť prázdné. Popelnice budou označeny QR kódem s informacemi o druhu odpadu, velikosti nádoby a čísle popisném.

Kódy budou při každém výsypu evidovány v systému ECONIT. Neoznačené popelnice technické služby po 2. listopadu nevyvezou.