Jaroslav Med se narodil v Havlíčkově Brodě 19. dubna roku 1932. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, napsal šest publikací a připravil také významné edice básní Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka nebo Jiřího Karáska ze Lvovic. První publikací, kterou spisovatel vydal v roce 1959, byla sbírka historizujících próz na motivy havlíčkobrodských pověstí s názvem Hory a mračna. Dále sepsal například monografii Viktora Dyka nebo knihu Spisovatelé ve stínu.

Jaroslav Med vystudoval knihovnictví a bohemistiku. Významně ho ovlivnilo setkání s básníkem a grafikem Bohuslavem Reynkem v 50. letech. Jaroslav Med se stal častým hostem na Reynkově statku v Petrkově a přivedl sem i své přátele z řad tehdejších umělců, například výtvarníka Jiřího Koláře nebo básníka Ivana Diviše. V pozdější době se podílel na edici básní Bohuslava Reynka i na organizování výstav Reynkových grafik.

Po dokončení univerzity vyučoval Jaroslav Med na učňovských školách a zároveň spolupracoval s krajským nakladatelstvím v Havlíčkově Brodě, s nakladatelstvím Růže v Českých Budějovicích a s brněnským krajským nakladatelstvím Blok, kde se podílel i na založení časopisu Dokořán. Ten byl však brzy zakázán. Po revoluci začal vyučovat na Univerzitě Karlově.