„Všechny úpravy k tomu byly směřovány, proto se například v podkroví, kde sídlíme my, nedělalo krom nátěru střešních oken nic,“ říká Hana Nováková, ředitelka galerie.

Galerie měla být dokončena již 22. 6, datum ale bylo kvůli problémům, které má kamenická firma posunuto na později. „Je pravdou, že tento podnik, který má za úkol řezat kameny na přední sokl a schody, nezvládl do stanoveného termínu splnit svůj závazek. Zároveň ale prodleva byla způsobena i tím, že čekáme na kolaudaci,“ dodává Nováková.

První výstavou, kterou uvidí veřejnost, tak bude osmého září ta o Janu Antonínu Venutovi. Návštěvníci v nově přebudovaných prostorách přímo, či nepřímo pocítí spoustu úprav. „Nejpracnější byly kompletně nové rozvody elektřiny, dělaly se také nové sítě, které dříve byly analogové, nyní jsou digitální. Další změnou je napojení edukační místnosti na vodu a kanalizaci, což předtím také nebylo. Pak se také upravovala sociální zařízení pro veřejnost, to bylo hlavně z důvodu splnění norem, nebo přidávala klimatizace do druhého patra“ vyzdvihuje nejpodstatnější změny Hana Nováková.

Hlavní částkou peněz se na rekonstrukci podílí kraj Vysočina, což je zároveň i zřizovatel a vlastník celé budovy. Muzeum se svým rozpočtem účastnilo hrazení peněz za klimatizaci a části nového osvětlení.