Zájemci budou moci navštívit zdarma a bez objednání plicní ambulanci, kde jim bude provedeno funkční vyšetření plic, vyplní krátký dotazník a následně vše zhodnotí lékařka. V případě zjištění abnormálních hodnot bude klient rovnou objednán k podrobnějšímu vyšetření.

Chronická obstrukční plicní nemoc je onemocnění, při kterém dochází k zúžení dýchacích cest, pacientům se obtížně dýchá a trápí je kašel. Vývoj tohoto onemocnění je velmi pomalý a zdánlivě nenápadný. Chronickou obstrukční plicní nemocí je postiženo asi 8 procent dospělé populace, kdy častější výskyt je u mužů. Klíčem k úspěšné léčbě je včasná diagnostika.