Jádrem konfliktu je užívání starého vodovodu
a studně, kterou však obec Okrouhlice od okamžiku napojení Horního Chlístova na vodovod Želivka neprovozuje.

Užitková voda z této studně byla zdarma využívána několika obyvateli obce Horní Chlístov, čemuž vedení obce Okrouhlice nebránilo. Na vodovodu se však objevila porucha, navíc jeden z jeho uživatelů si zde v minulosti nainstaloval čerpadlo na úkor ostatních.

Dotčení občané žádali obec, aby jejich spor vyřešila, což je pro obecní úřad prakticky neřešitelný oříšek, neboť řešení vyžaduje spolupráci všech zúčastněných. To se ale ukazuje jako nemožné.

Obec Okrouhlice podle starosty Lubomíra Pospíchala nedisponuje orgánem, který by byl oprávněn sousedské spory závazně rozhodovat.

Starosta obce by rád věnoval svůj čas zejména rozvoji obce. Například v Horním Chlístově je třeba řešit vedení kanalizace, dopravněbezpečnostní opatření, novou autobusovou zastávku, opravu hasičské zbrojnice a podobně.

Zastupitelstvo obce již několikrát investice do starého vodovodu zamítlo.