„Na jaře 2019 jsme dostali dvanáct vypracovaných studií na úpravu veřejných prostranství. Zároveň v tu dobu byla možnost získat dotaci na sídelní zeleň. Podívali jsme se proto, co je reálné dát dohromady a vyšlo nám z toho právě toto místo,“ zavzpomínal chotěbořský místostarosta David Šafránek s tím, že k revitalizaci se vyjadřovali i obyvatelé okolních domů.

„V podstatě to bude taková rozsáhlejší obnova zeleně. Je tam hodně stromů a keřů, které nebyly nějak udržované, rozbujely se a je potřeba jim dát nějaký tvar,“ přiblížil akci městský architekt Mikuláš Medlík.

Dojde i na kácení několika málo dřevin. „Bude potřeba vyměnit za nové tři nezvratně poškozené mladé okrasné třešně. Z keřů jsou pak k odstranění navrženy přestárlé a prosychající kusy, nebo takové, které omezují průchod po chodnících a nelze je zmladit, nebo redukovat tak, aby tento zásah přežily. V každém případě zůstanou zachovány všechny stávající klokoče zpeřené, které se v městské zeleni často nevidí,“ vysvětlila zahradní architektka Jarmila Hrůzová.

Nahradí je nová výsadba. „Vykácené okrasné třešně nahradí tři nové. Před hřbitovem pak doplníme stávající lípy malolisté, a vytvoříme tak jednostranného stromořadí,“ prozradila Hrůzová.

Kromě nových stromů, přibudou i menší keře a okrasné traviny. „Doplníme listnaté keře s různou barvou květů. Trvalkové záhony s travinami se prolnou celou řešenou plochou. Rozšíří se pestrost druhů, sjednotí se vzhled celé plochy a vizuálně se propojí jednotlivé části,“ popsala Hrůzová.

Lavičky a herní prvky

Město se však nezaměří jen na zeleň, ale i na městský mobiliář a chodník. „Je to jedna z tras, kudy chodí maminky s kočárky a mateřská škola. Chodník podél zahrad tak prodloužíme až k zahradnictví u hřbitova a doplníme ho lavičkami a herními prvky, čímž vznikne takové odpočinkové místo,“ líčil Medlík.

„Nechceme tady klasické dětské hřiště, ale spíš jednotlivé prvky,“ sdělil Šafránek. „Budou ze dřeva, aby zapadly do charakteru toho parku. Nebudou to tedy klasické barevné prolézačky, ale něco, co bude působit i jako výtvarný objekt,“ doplnil Medlík.

V neposlední řadě pak nový kabát dostane i trafostanice. „Povedlo se nám domluvit s ČEZem, že ji můžeme pomalovat a udělat z ní výtvarný objekt. V současné době je to betonová kostka, která tomu parku moc na kráse nepřidává,“ konstatoval Medlík.

Práce, které vyjdou na více než milion a půl korun, začnou v následujících týdnech. „Hotovo by mělo být za rok na podzim,“ nastínil Šafránek.

Prostranstvím na Žižkově to však nekončí. „Je to taková první vlaštovka velké revitalizace městské zeleně. Přál bych si, aby i doposud opomíjené kouty Chotěboře začaly v budoucnu vypadat hezky,“ dodal Šafránek.