Největší bylo nesporně dokončení druhé etapy průtahu městem. V rámci toho se udělala nejenom kompletní nová vozovka, ale i kruhový objezd nebo chodník až do průmyslové zóny. Na akci se společně s městem podílel Kraj Vysočina.

„Kraj si svou část zakázky převzal. Nepopírám, že se vyskytly určité nedostatky, které se ale budou řešit. Dodavatelská firma, Berger Bohemia, je musí odstranit," podotkl starosta města Tomáš Škaryd. Ten zároveň přiznal, že s touto společností jak město, tak kraj bojuje v podstatě už od počátku prací. „Každý týden jsme absolvovali kontrolní dny, kde jsme objevili spoustu nedodělků a nedotažených detailů. I když jsme vznesli určité požadavky, stav se nelepšil. Uvědomujeme si, že tato situace není ideální, ale zákon o veřejných zakázkách nám příliš možností neposkytuje," vysvětlil.

Nicméně se v těchto dnech finišuje s dokončením chodníku do průmyslové zóny. Akce města zahrnovala také výstavbu parkovacích míst a veřejného osvětlení. „V současnosti již řešíme některé detaily, jako je například zapískování dlažby, doplnění vodorovného označení nebo opravení vodící linie chodníků. Chceme, aby stavba byla komfortní a kvalitní nejenom pod vozovkou, ale aby oku lahodila i úprava terénu," doplnil starosta.

Výstavba druhé etapy průtahu městem se vyšplhala přibližně na 35 milionů korun bez DPH, přičemž Kraj Vysočina i město Chotěboř si investici rozdělí asi na polovinu. V rámci tohoto úseku se do budoucna plánují další úpravy i v ulici Theerova. „Chtěli bychom ji postupně zjednosměrnit. Rozšíří se tak v těchto místech parkování a usnadní dopravní situace. To však bude už investiční akce města," podotkl Škaryd.

V těchto dnech také finišuje u Vyšší odborné školy a Obchodní akademie rekonstrukce kanalizace. „Je špatně svedená, všechna voda stékala po silnici a chodnících. V rámci této akce jsme se rozhodli ještě obnovit chodník v ulici Tyršova, který už byl ve špatném stavu. Tato investiční akce spadá pod Kraj Vysočina, jež ji i financuje. Rozpočet je přibližně 500 tisíc korun," vysvětlil starost.

Jednou z posledních investic v tomto roce bude ještě rekonstrukce chodníku v Počátkách. „Požadavek přišel z řad osadního výboru. Chceme, aby centra našich obcí byla v pořádku a bezpečná. V rámci těchto prací dojde k výměně části kanalizace před budovou samosprávy. Celkově půjde o částku 350 tisíc korun, kterou bude město hradit ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být zhruba do poloviny listopadu," dodal Škaryd.

Město Chotěboř se před zimou snaží opravit několik dalších místních komunikací, přičemž další akce menšího rozsahu jej čekají i v roce 2016. „Je pravdou, že letos se toho udělalo hodně a v poměrně velkém objemu i co se týče financí. Neznamená to však, že bychom v příštím roce usnuli na vavřínech. Plánů je poměrně dost, i když drobnějších. Chceme například řešit tržnici a parkování v centru města nebo interiér kulturního domu Junior, který je už hodně vybydlený," nastínil Škaryd.

Erika Nováková