„Vedení města tento záměr od počátku podporovalo, ale s ohledem na výši nákladů jsme hledali dotační možnosti. Žádali jsme o dotaci ve výši jednoho milionu korun, ale z důvodu velkého počtu žádostí se po jednání s nadací ČEZ podařilo získat dotaci ve výši 350 tisíc. I přes nižší částku dotace jsme od záměru realizace neodstoupili. Ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok však tato částka není, a proto je potřeba najít volné finanční prostředky a schválit rozpočtovou změnu,“ vysvětlil starosta Tomáš Škaryd.

Nyní se bude připravovat vypsání veřejné zakázky. „Byli jsme se podívat na pokládání umělého povrchu ve Světlé nad Sázavou. Je to práce pěti zaměstnanců na jeden den. Povrch se ve Světlé využívá na míčové hry jako například florbal, badminton, tenis, nohejbal, volejbal. Podobně bychom chtěli zužitkovat umělý povrch i v Chotěboři,“ doplnil místostarosta Zdeněk Janovský. Pokládání umělého povrchu bude zajišťovat společnost města TELES na jaře 2019, po skončení hokejové sezony.