V říjnu 2019 přijal Svazek obcí Podoubraví žádost o finanční příspěvek ve výši 50 procent na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti v Chotěboři, který zaslala doktorka Janka Zvancigerová, jednatelka společnosti MedicalRay s. r. o. Společnost sídlí v budově Polikliniky. Důvodem, proč lékařka o pomoc žádá, je závažná porucha na zařízení. „Oprava je finančně náročná,“ vysvětlila starostům jednatelka polikliniky.

„Paní doktorka v žádosti uvedla argumenty, proč potřebuje finanční příspěvek a urychlenou pomoc od Svazku obcí Podoubraví,“ informoval na zasedání valné hromady Svazku obcí Podobraví předseda svazku Václav Venhauer, starosta Libice nad Doubravou.

Vzhledem k výpadku provozu rentgenu v Chotěboři jsou všichni pacienti nuceni dojíždět nyní do Havlíčkova Brodu, což je pro mnohé z nich problém. Cena za odstranění závady na rentgenovém přístroji a jeho zprovoznění dle cenové nabídky je podle lékařky Zvancingerové 617 100 korun s DPH. Lékařka žádá o 50 procent, což je 308 550 korun.

Jak upřesnila Dita Benáková z Centra společných služeb Svazku obcí Podoubraví (SVOP), požadovaná částka 308 550 korun by byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi obce dle tabulky. „Příspěvek by se týkal i obcí, které nejsou členy SVOP, ale jsou ve správním území okresu Chotěboř, což je Čachotín, Jilem, nebo Sedletín.

Ve správním obvodě Chotěboř je k 1. 1. 2019 21 903 obyvatel plus 967 obyvatel má členská obec Havlíčkova Borová. Celkem je tedy na území Podoubraví 22 870 obyvatel. Částka na obyvatele je 13,50 korun.

„Příspěvek by byl řešen darovací smlouvou mezi konkrétní obcí a Svazkem obcí Podoubraví poté, co si obce na svých zastupitelstvech příspěvek schválí a následně smlouvou s paní doktorkou. U obou smluv by byl specifikovaný účel, na který je dar vázán, a výslovně uvedena možnost odstoupení od smlouvy v případě, že tento dar nebude využitý na zde uvedený účel,“ vysvětlila úřední postup Dita Benáková.

Podle starosty Chotěboře Tomáše Škaryda jde o jediný rentgen v této spádové oblasti. „Měli bychom žádost podpořit. Zároveň bychom měli zvážit, co chceme do budoucna podporovat, například lékařské ordinace a podobně,“ podotkl Škaryd (ČSSD). Podle bezpartijního starosty Ždírce nad Doubravou Bohumíra Nikla je ale třeba získat další informace, které starostové předloží zastupitelům svých obcí k projednání.

„Například výši nájemného v prostorách polikliniky, přehled okolních doktorů, kteří odesílají své pacienty na RTG vyšetření a počet RTG výkonů za rok,“ konstatoval Nikl. Už v minulosti ale vyšel Svazek obcí Podoubraví vstříc například lékařce Sylvii Špitálníkové, které obce přispěly v její ordinaci na ultrazvuk částkou více než 550 tisíc korun. O možné podpoře tentokrát na opravu rentgenu bude svazek jednat v prosinci.