Probíhá ve tříletém studijním programu pod názvem Svět okolo nás. Účastníci virtuálního vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit, a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí šesti semestrů obdrží absolventi osvědčení.

Všechny kurzy Virtuální univerzity třetího věku zahrnují společné sledování přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, cvičné a zkušební testy. V únoru pokračuje univerzita již 12. semestrem.

Pro velký zájem otevírá dva kurzy najednou. Kurz Život a dílo Michelangela Buonarotiho je naplněn. Zájemci se mohou hlásit na kurz Cestování – co jste možná nevěděli.