V současné době probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami. „Předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer se sejde s řediteli regionálních poboček zdravotních pojišťoven, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny,“ řekla Soňa Zvolánková ze Svazku obcí Podoubraví, který se zřízením neurologické ambulance pomáhal.

Neurologie by se pacienti z Podoubraví mohli dočkat ještě letos. „Cílem jednání je urychlit uzavření smluv se společností Endokrinologie Vysočina, aby mohla být ambulance co nejdříve v provozu, ideálně od 1. října tohoto roku,“ nastínila Zvolánková.

S plánem zřídit v Chotěboři neurologickou ambulanci přišla společnost Endokrinologie Vysočina zastoupená jednatelkou Sylvií Špitálníkovou, která ve městě působí jako lékařka v endokrinologické ambulanci.

Na Chotěbořsku podobná ambulance skutečně chyběla. „V tomto regionu jsou neurologické ambulance trvale přetíženy. Pokud srovnáme okres Havlíčkův Brod s okolními okresy, pak zjistíme, že neurologická péče je v tomto regionu trvale poddimenzována,“ sdělila Zvolánková.

Pro pacienty byla prý složitá i cesta za neurologickou péčí. „Dostupnost Havlíčkova Brodu veřejnou hromadnou dopravou je v našem území velice komplikovaná, přímé spojení je možné pouze z pěti obcí, z ostatních 26 obcí se obyvatelé do Havlíčkova Brodu dopraví pouze s přestupy, což je časově náročné a jedna cesta trvá průměrně hodinu a půl. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli záměr paní doktorky Sylvie Špitálníkové podpořit,“ vysvětlila Zvolánková.

Neurologická ambulance bude v Chotěboři fungovat každé pondělí a pátek, a to od 7.00 do 13.30 hodin. Povede ji primářka neurologického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. „Ambulantní péče v oboru neurologie bude zajišťována paní doktorkou Renatou Královou, která se podílí v tomto regionu na poskytování neurologické péče již řadu let, pacienti ji znají a s důvěrou se na ní obrací,“ prozradila Zvolánková.