Pro prodej zvolilo město takzvanou obálkovou metodu. Nejnižší cena je 550 korun za čtvereční metr.

„Způsob prodeje obálkovou metodou zvolilo a schválilo zastupitelstvo města a z toho důvodu nebyl ani veden pořadník zájemců. Dle dotazů jednotlivých občanů na úřadě očekáváme mírný převis poptávky, pak bude rozhodovat vyšší nabídnutá cena," informoval tajemník městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

Další etapa prodeje se možná uskuteční podle tajemníka již letos na podzim, zde by mohli být uspokojeni i zájemci o větší parcely a o domy s větší zastavěnou plochou. „Tomu by však muselo předcházet schválení změny územního rozhodnutí pro nejsevernější část lokality. Tyto zbývající parcely jsou větší, logicky tedy budou i dražší. V případě schválení změny územního rozhodnutí by zde mohli být uspokojeni movitější zájemci, kteří chtějí stavět větší domy. Pro další léta se postupně připravuje i 3. a 4. etapa výstavby v lokalitě Boží muka, zde však ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky a bude záležet na finančních možnostech města i na majitelích pozemků, kdy k výkupu a zasíťování parcel dojde," upřesnil tajemník.

Pozemky jsou podle městského úřadu v Chotěboři určeny pro stavbu takzvaných nízkopodlažních domků, které budou mít jedno nadzemní podlaží, případně obytné podkroví, možné je i jedno podzemní podlaží, u kterého není garantováno odkanalizování gravitačním způsobem. Maximální zastavěná plocha domu bude 150 metrů čtverečních.

Zájemci, kterým se podaří parcely získat, ale musejí počítat s přísnými smluvními podmínkami.

Smluvní pokuta sto tisíc korun

Při výstavbě rodinného domku musejí dodržet podmínky pravomocného územního rozhodnutí o umístění staveb a zavázat se k termínu dokončení stavby do 31.12.2019 pod smluvní pokutou ve výši 100 tisíc korun. Dále se majitelé parcel zavazují, že do osmi let svůj pozemek řádně oplotí podél přilehlé komunikace, a to od podpisu kupní smlouvy pod smluvní pokutou 50 tisíc korun.

Dále bude ve prospěch města zřízeno předkupní právo na dobu určitou 5 let od podpisu kupní smlouvy. Sjednáním smluvních pokut chce město podle tajemníka Linharta dosáhnout cíle urbanistické studie, schválené zastupitelstvem města, kterým je architektonický a urbanistický soulad budoucí zástavby v této lokalitě.

„A to stanovením zastavovacích regulativů pro konkrétní parcely a stanovením základních architektonických požadavků na umisťované stavby. Jedním ze základních jednotících prvků zástavby je právě stavba hlavního oplocení, a proto bude kupující zavázán pod smluvní pokutou tuto podmínku dodržet. Všechny další podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby jsou podrobně stanoveny v územním rozhodnutí vydaném stavebním úřadem MěÚ Chotěboř a budou pro stavebníka závazné," vysvětlil důvod těchto opatření tajemník Linhart s tím, že výše smluvních pokut je stále stejná, od roku 2009, kdy město prodalo první sérii parcel na Božích Mukách, se nezměnila. Na výběrové řízení prodeje parcel bude dohlížet pětičlenná komise jmenovaná Radou města Chotěboř.