Podle informací chotěbořského Klubu Šalamounek se děti budou scházet každé úterý odpoledne a přirozenou a zábavnou cestou objevovat pomocí her, písniček a říkanek nový jazyk.

Vést je bude chotěbořská rodačka Dagmar Cuno Hájková, původním povoláním učitelka, nyní překladatelka a tlumočnice, která ráda přijala nabídku spolupracovat s Klubem Šalamounek. Své dvě děti vychová v bilingvním prostředí a obě jsou důkazem toho, že děti jsou schopné už v útlém věku zvládnout dva jazyky najednou.

Komunikace v klubu bude probíhat pouze v angličtině.

Díky tomu se děti naučí vnímat angličtinu již v takto nízkém věku jako zcela běžný komunikační prostředek a zbaví se zbytečného ostychu.