Dětské oddělení pro ně od září pravidelně připravuje různé programy.

„Velmi se nám osvědčila Čtenářská klubíčka," prozradila Alena Jelínková z dětského oddělení. Klubíčka jsou vlastně zážitková čtení pro
děti, jež knihovna připravila 
s DDM Junior. „Spolupráce perfektně funguje. S Juniorem jsme dělali už Noc 
s Andersenem a Den pro dětskou knihu s přespáním, což mělo velkou odezvu. Rádi budeme v tomto pokračovat i nadále," doufá Alena Jelínková.

Zážitkové čtení je novinkou od října a je jak pro nejmenší děti od tří do čtyř let, tak i pro ty starší od čtyř do šesti let. „Je to pro ně velmi zajímavé, protože každou pohádku si mají možnost procítit a prožít na vlastní kůži. Děti to velmi baví, klubíčka proto v současnosti připravujeme dvakrát měsíčně. Jednou pro nejmenší s názvem S robátky do pohádky s Lucií Dostálkovou, 
a druhé pro ty starší, Čítán-
ky s Lucií Peškovou," doplnila knihovnice.

Dětské kluby jsou v současnosti trendem knihoven. Alena Jelínková je proto ráda, 
že zaznamenaly úspěch také 
v Chotěboři.

„I v příštím roce se mají děti na co těšit. Připravujeme další pohádky. Jelikož je o tyto akce, které se konají v podvečer v 17 hodin, velký zájem, je dobré dopředu si místo rezervovat. Děti se nemusí bát, právě naopak, zažijí spoustu legrace a něco se také naučí. Kromě toho pravidelně připravujeme každé úterý dílničky, jež si už našly své příznivce. Proto nebudou chybět ani v roce 2016. V předvánočním období samozřejmě chystáme i dílničku s vánoční tematikou, na začátek února se chystá už pravidelné Společné čtení s panem Michkou, tentokrát S panem Ladou," uzavřela Alena Jelínková.

Erika Nováková