Bohoslužbu na prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie vedl pražský pomocný biskup Václav Malý.

Ten se poté s publicistou Milošem Doležalem a duchovním Tomášem Petráčkem zúčastnil diskuse k Toufarovu odkazu. Toufar zemřel po mučení komunistickou Státní bezpečností v roce 1950. Jeho ostatky byly v kostele uloženy loni v červenci.

Program poutě zahájila četba z nově nalezených Toufarových textů. Podle Miloše Doležala, autora knihy Krok do tmavé noci, popisující Toufarův životní příběh, se texty, které dosud nebyly nikde publikovány, podařilo objevit letos na jaře v soukromých archivech.

Našla se část Toufarovy korespondence s jeho synovcem Bohuslavem Toufarem z roku 1948 a 1949. „Daleko důležitější je, že se mi podařilo najít závěť Josefa Toufara, o které jsme si mysleli, že je ztracená. Vyslovil v ní přání, co by se mělo stát s jeho tělem a majetkem po jeho smrti," přiblížil Doležal.

Podle faráře Tomáše Fialy farnost na základě zájmu veřejnosti vyhodnotí, zda se vzpomínka na Josefa Toufara bude konat každoročně.
Takzvaný číhošťský zázrak se odehrál třetí adventní neděli 11. prosince 1949. Při mši svaté v místním kostele se při kázání faráře Toufara několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Událost údajně vidělo na dvacet svědků. Kříž se pohnul ještě na Boží hod a také v době postní. Kvůli tomu upadl Toufar v nemilost tehdejšího režimu.