Proti kanalizaci byly si dvě třetiny obyvatel. Nelíbil se jim typ kanalizace a ani skutečnost, že si budou muset připlácet za stočné. „V roce 2008 začaly projekční přípravy. Kanalizace měla být původně tlaková, ale v Dobré se rozhodli pro typ gravitační. Stavba byla nakonec odložena. Město Přibyslav nedostalo dotaci a navíc se zadlužilo kvůli stavbě školy,“ shrnul historii kanalizace v Dobré starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Vybudování kanalizace stojí asi 50 milionů korun.

Letos koncem srpna požádalo město o státní dotaci z programu Ministerstva zemědělství, která by měla pokrýt 75 procent výdajů. V lednu příštího roku se podle Kamaráda Přibyslav dozví, zda dotaci získala. „Ovšem už letos na podzim musíme vyhlásit soutěž na firmu, která kanalizaci postaví. Smlouvu s ní podepíšeme, až budeme mít jasno, zda dotaci máme,“ upřesnil starosta. První výkopové práce by měly začít na jaře 2018.

Jak se ale ukázalo na veřejném jednání se zástupci města, obyvatelé Dobré vnímají kanalizaci většinou spíš jako „nechtěné dítě.“ Kanalizační přípojky ke každému domu provede stavební firma, napojení jednotlivých domácností k hlavnímu řadu si musejí zajistit sami na své náklady vlastníci nemovitosti, což nemusí být levná záležitost. „Před několika lety bylo řečeno, že se stavbou kanalizace v Dobré nepočítá. Dnes je to jinak. Zajímá mě, kolik nás bude stát přípojka, kolik zaplatíme za stočné. O tom je třeba mluvit,“ obrátil se s dotazem na vedení města například Jaromír Hanuš.

Obyvatelé Dobré se obávají, že jim narostou výdaje z domácí kasy nejméně dvojnásobně. Budou kromě vodného platit i stočné. O kanalizaci moc nestojí ani v sousedním Keřkově. Rodiny, které mají hluboko do kapsy, a v Keřkově jich není zrovna málo, si nemohou stavbu drahých přípojek dovolit. Podle starosty Kamaráda ale obyvatelé obou obcí vědí o stavbě kanalizace několik let a mohli se na ni připravit.

Pravda je, že cena přípojky závisí na vzdálenosti nemovitosti od kanalizačního řadu, to může být až kolem sta tisíc. Stanislavu Hospodkovi se zase nezdá, že by se kvůli kanalizaci měly rozkopat silnice, když je možná i jiná varianta. Jiní naopak se stavbou souhlasí. „Kdyby se o stavbě tak dlouho nejednalo, mohli jsme už kanalizaci mít,“ podotkl například Stanislav Pejzl.

Podle starosty Kamaráda stavba kanalizace v Dobré nebyla v roce 2013 zrušena, ale jen odložena. Současná situace už není dlouhodobě udržitelná, s ohledem na zpřísnění nařízení týkajícího se nakládání se splaškovými vodami, k němuž brzy dojde.

Město Přibyslav nikoho nenutí, aby se ke kanalizaci připojil. „Kdo bude mít zájem, připojí se okamžitě. Kdo ne, může tak učinit v horizontu dalších let, ovšem s tím, že těm, kdo se připojí hned, město zaplatí projekt přípojky a vyřídí stavební povolení. Kdo bude připojení odkládat, bude si projekt vyřizovat a platit sám, stejně tak si bude vyřizovat sám stavební povolení. Kdo nebude chtít přípojku vůbec, bude si muset nechat vybudovat na splaškové vody kvalitní jímku," vysvětlil starosta Kamarád.

V současné době mají obyvatelé Dobré septiky, jímky, nově postavené domy vlastní čističku. nebo Veřejnou kanalizaci v Dobré bude po kolaudaci provozovat akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.