Zároveň dojde k úpravě autobusových spojení. Uzavírku povolil odbor dopravy ve Světlé nad Sázavou. Znamená také výlukové řády pro autobusy ARRIVA.

Investor, Krajská správa a údržba silnic, uvažuje letos o práci jen na čáti úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po křižovatku se silnicí III/13016 směr Kouty. Součástí stavebních prací za desítky milionů korun budou i dva mosty. U nich stavbaři kompletně odstraní mostní svršek, po sanaci povrchů bude posazena nová spřažená deska a mostní římsy.

Dále bude provedena nová konstrukce vozovky, lokální úprava koryta pod mostem, oprava zdí a osazena nová svodidla.