Mohou v ní pobývat po celý den, popřípadě se v ní mohou setkávat se svými blízkými. Pracovníci domova ji ale využívají také k individuální a skupinové vzpomínkové terapii.  Té napomáhá i vybavení místnosti, které většina klientů dobře zná  z dob svého aktivního života. Nábytek i další předměty jsou autentické a domovu ho věnovala celá řada dárců.