Jenom investice do pozemků po bývalém pivovaru přijdou na více než sedm milionů korun.

„Některé investice již byly zastupitelstvem pro letošní rok schváleny. Řada dalších se připravuje. Zatím ještě neznáme jejich přesné náklady, neboť není jisté, že k platbě dojde v letošním roce. Ty budou zařazeny do rozpočtu a předloženy zastupitelstvu, které ji buď schválí jako rozpočtovou změnu nebo odmítne," upřesnil na úvod starosta Vlastimil Marušák s tím, že k těm nejnáročnějším, kromě stavby vodovodu do obce Kobylí hlava, patří bývalý pivovar.

„Koupě území po bývalém pivovaru přesáhne čtyři miliony korun. Zbývá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Je domluvena cena, smlouva odsouhlasena zastupitelstvem, je hotové výběrové řízení na rekultivaci. Dvě zastavovací studie již máme, třetí je zadána. Kupní smlouva bude podepsána, pokud nebudou na pozemcích váznout žádné zástavy, ani věcná břemena," upřesnil starosta.

Následovat bude architektonická studie využití území bývalého pivovaru a souvisejících pozemků v ceně asi 400 tisíc korun.

„Před rozdělením pozemků po pivovaru bude nezbytné vědět, jak přesně chceme pozemky využít. Jedná se totiž o strategický pozemek, díky kterému můžeme s centrem města propojit část města Za Parkem a U Mlýna. Můžeme zde udělat místní komunikaci, parkoviště, sportoviště, parčík, chodníky, venkovní tělocvičnu," vysvětlil starosta Marušák, proč mají pivovarské pozemky pro město význam. Je možné totiž pozemky propojit s pozemky kolem potoka a udělat zde zelený pás s chodníkem a lavičkami. Možné je ledacos. Jen je třeba vše propočítat a dobře navrhnout.

„S jednotlivými návrhy občany seznámíme a zeptáme se na jejich názor," podotkl starosta. Revitalizace území po bývalém pivovaru bude stát víc než dva miliony. „Na pozemcích po pivovaru bude nezbytné uklidit, zdemolovat zbylé základy a základové desky budov, otevřít pivovarský sklep a vytěžit ho, vytěženou suť rozemlít a nasypat zpět do sklepa, zhutnit ji a prolít cementovou směsí, vytěžit všechny asfaltové a betonové povrchy, zasypat dvě nádržky, celý povrch zavézt ornicí, urovnat a osít trávníkem," popsal starosta Marušák spoustu prací. V tuto chvíli již má Jeníkov zpracovaný projekt revitalizace a vybraného dodavatele této činnosti. Revitalizace by měla začít nejspíš na podzim tohoto roku.

Pozemkům rovněž chybí potřebná infrastruktura. Projekt této infrastruktury na území bývalého pivovaru přijde městskou pokladnu asi na 400 tisíc korun.

„Celé území bývalého pivovaru a přilehlé městské pozemky bude potřeba podle schválených zastavovacích studií zasíťovat a vybudovat na něm infrastrukturu. Tedy přivést a rozvést tam vodu, kanalizaci, plyn, elektřinu. Dále bude potřeba postavit zde cesty a chodníky a rozmístit tady veřejné osvětlení," dodal starosta.