„Město Havlíčkův Brod zpracovalo podrobné technické prohlídky všech mostků a lávek a na základě nich přistupuje k jejich postupné rekonstrukci a opravě. Ty, které zvládneme provést sami, zajistí pracovníci našich technických služeb, velké opravy budou řešeny dodavatelsky," řekl Beneš a připomněl, že některé lávky, například ta přes řeku Sázavu u Sv. Jána, byly opraveny již v loňském roce.

„Letos jako první byla zahájena oprava lávky přes Cihlářský potok pod letním koupalištěm. Tato oprava by měla být dokončena do konce května. Dále budou například opraveny i most pod rybníkem Cihlář, lávka pod bývalým Plastimatem a také dvě lávky v Perknově. Konkrétně pak u železniční stanice a také lávka přes tamní náhon," uzavřel Beneš.

(lb)