„V rámci studie zeleného okruhu jsme již dříve revitalizovali část bezejmenného potoka a jeho okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova. Pokračováním je nyní 220 metrů vodního toku, kde vzniknou dvě tůně a nové cestní sítě pro pěší a cyklisty,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Cílem celého záměru je podle Doležalové vznik celého prstence zelených ploch, který by propojil významné lokality vázané na vodní toky řeky Sázavy, Cihlářský a Rozkošský potok. Zelený kruh by měl být využitelný obyvateli města ke krátkodobé rekreaci. Veřejnosti bude nová část upraveného prostoru mezi ulicemi Havlíčkova a Ledečská k dispozici o letních prázdninách. Náklady činí zhruba 3,5 milionů korun.

V současné době mohou obyvatelé Havlíčkova Brodu využít například odpočinkovou zónu v blízkosti městského úřadu V Rámech. Úpravu tohoto prostoru provedlo město v rámci projektu Zeleň do Havlíčkova Brodu, díky kterému radnice obnovila veřejnou zeleň v několika lokalitách přímo ve městě. Projekt Zeleň do Havlíčkova Brodu spolufinancoval Státní fond životního prostředí České republiky v rámci národního programu Zeleň do měst a jejich okolí.

Čtvrtý prostor, který dostal nový „zelený"kabát, je zahrada u Domova pro seniory v Reynkově ulici. Na rozsáhlé ploše této zahrady bylo vysázeno 101 stromů a 916 keřů, mezi nimi množství různých ovocných dřevin.