To první vzniká pravě v těchto dnech na Rubešově náměstí. Druhé se pak ještě v průběhu letošního roku objeví na sídlišti Pražská. Uvedl to místostarosta města Čeněk Jůzl.

„Na Rubešově náměstí budou do podzemí umístěny čtyři separační nádoby, každá o objemu tří metrů kubických. Lidé do nich budou moci ukládat prostřednictvím svrchních tubusů papír, plasty, bílé a barevné sklo," upřesnil Jůzl a dodal, že investiční náklady lehce přesáhnou částku jednoho milionu korun.  Obdobně bude vypadat i zmíněné separační stání na sídlišti Pražská. Pouze náklady tam budou nižší, dosáhnou 665 tisíc korun. Rozdíl v cenách je zapříčiněn zejména lokálními stavebními dispozicemi.

„Stání zakryje, a to vzhledem k historické povaze Rubešova náměstí, kamenná dlažba. Na sídlišti Pražská projektant upřednostnil umělý povrch," doplnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

V budoucnu se podzemní separační stání  objeví také v dalších částech Havlíčkova Brodu. „A to na Kalinově nábřeží, Smetanově náměstí, u úřadu práce a také v Perknově nad prodejnou," vyjmenoval Jůzl.

Naplněné separační nádoby budou vyprazdňovat zaměstnanci brodských technických služeb.

Hydraulická ruka

Žádnou speciální techniku k tomu potřebovat nebudou. Využijí automobil opatřený hydraulickou rukou, kterým již nyní vyprazdňují obvyklé nádoby na četných separačních místech v celém katastru města.

Výstavbu podzemních separačních stání na Rubešově náměstí a na sídlišti Pražská zaplatí kompletně samospráva. „Ministerstvo životního prostředí sice vypsalo dotační titul, jeho výše ale dosahovala pouze příspěvek ve výši deseti procent nákladů. Vedení města původně žádost podalo, posléze ji ale stáhlo zpět," pokračoval Jůzl.

K umisťování separačních nádob do podzemí přistupuje, a to zejména z praktických, ale i estetických důvodů, stále více měst. Příkladem za všechny mohou být například Jihlava či Nymburk.