„Oslavy 170. výročí postavení evangelického kostela v Horní Krupé se uskuteční v neděli 11. června. Součástí oslav budou i bohoslužby, při bude kázat synodní senior Daniel Ženatý. Nově zvolené staršovstvo sboru pak složí slib za účasti seniorátního kurátora,“ informoval evangelický farář z Horní Krupé David Šorm.

Současně pořádající evangelická farnost spojila tyto oslavy s otevřením nové učebny Krupské školy, pod názvem učitelská světnice. „Je zařízena po vzoru starých venkovských malých škol, tak jak sloužily před více jak sto lety,“ upřesnil Šorm.

Jak dodal, evangelická církev chce tak těmto školám, kterých bylo na našem území přes 130, vzdát malý hold a ocenit práci učitelů působících na těchto školách mnohdy v nelehkých podmínkách. Úděl vesnických kantorů v 19. století, bez ohledu na náboženské vyznání, nebyl nijak lehký. Strádali často chudobou, zastávali v obci místo kronikáře, v kostele se starali o hudební doprovod při mši.
O stavbě kostela v Horní Krupé podrobně píše evangelická farní kronika. Rozpočet nákladů na stavbu chrámu činil tehdy přes tři tisíce zlatých, ale protože místní farníci při stavbě pomáhali a věnovali na ni i materiál, podařilo se cenu snížit nakonec skoro o polovinu, bez cizích příspěvků a pomoci, dnes bychom řekli bez dotací. Chrám byl slavnostně vysvěcen roku 1847. Povolení ke stavbě historické školy získala hornokrupská evangelická farnost v roce 1867. O rok později škola už stála.

Znaky Horní Krupé a Pavlova.
Pavlov a Horní Krupá získaly prapor i znak

Během oslav si budou moci návštěvníci prohlédnout přírodní zahradu Školní louka, kterou vybudovala farnost ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Chaloupky. V místní Galerii stodola je pak k vidění výstava věnovaná Danielu Arnoštovi Jablonskému, který byl jedním z vnuků učitele národů J. A. Komenského. Výstava ale po skončení oslav bude k vidění dál, potrvá v Horní Krupé do konce srpna, zájemci ji mohou navštívit denně.

Výstava o životě D. A. Jablonského má název Budování mostů. „Tento teolog nesl odvážně pomyslnou štafetu svého dědečka Jana Amose Komenského v oblasti vzdělání a pastýřské služby. Byl významným kazatelem, člověkem, který propojoval různé osobnosti a kouty Evropy, například Lešno, Oxford, Litevsko, Ochranov, Berlín a podobně. Stál, krom ějiného, vzniku Akademie věd v Berlíně, usiloval o sblížení a spojení různých protestantských vyznání. Proslul jako významný orientalista své doby, ale také jako církevní historik a jazykovědec,“ popsal život významného teologa David Šorm. Na výstavě si mohou návštěvníci zakoupit krásnou publikaci o životě D. A. Jablonského, kterou společně s výstavou vydalo Muzeum J. A. Komenského v Praze. Muzeum rovněž výstavu evangelické farnosti v Horní Krupé na oslavy zapůjčilo.

Hasiči při setkání s bodavým hmyzem.
Hasiči ročně vyjíždí ke stovkám případů likvidace hmyzu. Ne vždy je na místě je volat