Slavnostní otevření učitelské světnice se uskuteční v neděli 12.6. „Tato přístavba je další učebnou pro vzdělávání dětí v oblasti enviromentální výchovy, ale také bude expozicí ze života evangelických obecných škol," sdělil kněz David Šorm.

Hold učitelům

Církev chce tak těmto školám, kterých bylo na našem území přes 130, vzdát malý hold a ocenit práci učitelů působících na těchto školách mnohdy v nelehkých podmínkách. „Při nedělních bohoslužbách poslouží kázáním farář Jiří Doležal, jehož rodina pochází z Olešné a jehož otec působil na obecných školách v okolí," upřesnil Šorm. Dále se mohou návštěvníci těšit na odpolední přednášku Jiřího Doležala, při které bude vzpomínat na působení svého otce jako venkovského učitele.

Děti se mohou těšit na vystoupení loutkového divadla a v Galerii stodola bude možné shlédnout výstavu pod názvem Budování mostů.

Připravena je i vzpomínka na Daniela Arnošta Jablonského. Tento bezesporu vzdělaný muž byl jedním z vnuků učitele národů Jana Amose Komenského. Během slavnosti vystoupí pěvecký sbor Jasoň. K postavení a vybavení historické učebny přispěla Valdenská církev v Itálii, Evangelická círk v v Bavorsku, NET4GAS, Konto Bariéry a další soukromí dárci.