„Stavba vodovodu byla pro nás nejrozsáhlejší a nejnáročnější investiční akcí, ale akcí nezbytně nutnou," zdůraznil starosta městyse Uhelná Příbram Václav Jarolím.

Firma VaK (Vodovody a kanalizace) Havlíčkův Brod provedla a zajistila kompletní zařízení vodárny. Vodovodní řad v obci bude posílen ze sousedního Borku.

„Potrubí je v zemi již od loňského roku. Přípojky k jednotlivým nemovitostem vybudujeme na jaře. Přípojky by si měli zajistit sami obyvatelé nemovitostí, ale my to uděláme za ně," upřesnil starosta. Jak dodal, většinu zemních prací na vodovodu městys Uhelná Příbram zajistil svépomocí, vlastní technikou. Podle Jarolíma tento postup velmi výrazně šetří kasu městyse.

„Jen pro pořádek, původní náklady na stavební práce v případě vodovodu, které nám nabízely různé stavební firmy, by přišly asi na tři miliony korun. Nemluvě o různých problémech, které by se mohly v průběhu stavby objevit. Proto jsme se rozhodli vybudovat si vodovod v Jarošově ve vlastní režii, naší technikou. Výsledek je potěšující. K dnešnímu dni bylo do vodovodu v Jarošově investováno něco přes milion korun, a to včetně projektové dokumentace. Z toho je zřejmé, že úspora v pokladně městyse činí přibližně dva miliony korun," konstatoval starosta.

Podle jeho názoru je svépomoc jedinou cestou, jak úřad, který má malý rozpočet, můře ušetřit peníze. Uhelná Příbram na samostatnost podle Jarolíma sází už několik let a pokaždé se to vyplatilo.