Právě tam začala rekonstrukce mostu, která potrvá až do srpna. Další opravy a s tím související uzavírky, na řidiče na Brodsku ještě letos čekají.

Investorem celé akce v Jitkově je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), správa Jihlava. „U mostního objektu u Jitkova byla zahájena komplexní přestavba mostu. Stará mostní konstrukce bude nahrazena konstrukcí novou, ocelovou profilovanou rourou," informovala ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová.

Úsek je pro dopravu úplně uzavřen

Stavební práce na mostě probíhají za úplné uzavírky, předpokládaný termín dokončení je podle ředitelky Tesařové v srpnu 2016, předpokládané náklady činí 7 milionů korun. V souvislosti s tím platí v tomto úseku nutná objížďka. Stavbu provádí akciová společnost Skanska. První práce začaly v pondělí 4. dubna. V souvislosti se stavebními pracemi dojde k přemístění některých autobusových zastávek.

S příchodem jara tak začne opět na Vysočině sezona oprav a rekonstrukcí z toho plynoucích objížděk a dopravních komplikací.

„Plánujeme na Vysočině opravit 9 mostních objektů a 10 souvislých úseků silnic v celkové délce asi 35 kilometrů v odhadovaných nákladech zhruba 650 milionů korun," upozornila řidiče ředitelka Tesařová. Ale to není všechno.

Již za měsíc se například chystá sanace svahu v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu, kde je investorem Kraj Vysočina. Další v pořadí bude také železniční most v Ledči nad Sázavou.

Souběžně s ní plánují Kraj Vysočina a město Ledeč také velkou opravu silnice II/150, která vede přímo pod opravovaným mostem.
„Stavba leží na regionální jednokolejné neelektrizované železniční trati Čerčany-Světlá nad Sázavou v kilometru 33 a 178, v místě křížení s komunikací II/150 z Ledče nad Sázavou. Součástí stavby je i výměna železničního svršku a spodku," popsal místo stavby Marek Illiaš za státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).