K tomuto přechodu přibyl také nový chodník, který je upraven i pro osoby se zdravotním postižením. Přechod pro chodce i chodník jsou osvětleny. Jak informovala radnice ve Ždírci, výstavbu provedla firma DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37. Cena za dílo byla 650 tisíc korun. Na tento projekt město Ždírec obdrželo dotaci z výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy ve výši 610 tisíc korun.