V některých domácnostech to znamená, že v době čištění v určité lokalitě nepoteče voda jeden až dva dny. Majitelé nemovitostí, jejichž domácnosti jsou připojeny na obecní vodovody, byli o všem zavčas informováni, a v případě potřeby jim bude zajištěn náhradní zdroj vody po předchozí dohodě.

Čištění studní provádí odborník ze Šumperka. Součástí čištění je vyčerpání vody kalovým ponorným čerpadlem, očištění pláště, čerpacího zařízení ve studni, odstranění sedimentu a kalu včetně starého štěrku a nakonec desinfekce studny chlornanem sodným, včetně revize.